Zpět na úvodní stranu E-SHOP Kde nás najdete

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE NEPOUŽÍVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY - REMA systém

 Základní informace:

REMA systém zajišťuje plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektro zařízení a elektro odpadu pro výrobce a dovozce elektro zařízení.

Domácnosti:

Spotřebitelé mají možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

1.       v místě zpětného odběru (MZO), pokud takové zařízení MZO odebírá

2.       v prodejně, kde kupuji nové elektrozařízení (kus za kus)

3.       v jiném místě zpětného odběru REMA systému (pouze IT technologie a telekomunikace)

4.       místa zpětného odběru mobilních telefonů

Svoz z těchto míst je následně zajištěn smluvními partnery REMA systému.

V naší firmě můžete bezplatně vrátit:

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
3.1 Velké sálové počítače, servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny)
3.4 Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
3.5 Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
3.6 Notebooky
3.7 Elektronické diáře
3.8 Tiskárny
3.9 Kopírovací zařízení
3.10 Elektrické a elektronické psací stroje
3.11 Kapesní a stolní kalkulačky
3.12 Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené 1)
3.13 Uživatelské terminály a systémy
3.14 Dálnopisy
3.15 Faxy
3.16 Telefony
3.17 Telefonní automaty
3.18 Bezdrátové telefony
3.19 Mobilní telefony
3.20 Záznamníky
3.21 Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené 1)

 

Zpět na úvodní stranu E-SHOP Kde nás najdete